• Stepping Stones Kottla

Är Musiken Död? - By Wille WiklundMusiken är en form av konst, där kreativitet och melodier flödar. Om man bryter ned musiken är det en sammansättning av miljontals olika noter, toner och ord. Varje låt är unik och har dess egna struktur. Med miljontals sätt att producera eller spela musik på är det alltid möjligt att skriva något nytt. De som säger att dagens musik är död, är helt vilseledda. Exponeringen av musiken idag är otroligt mycket större än förut. Vart vi än går hör vi musik, i gallerior, affärer, torg, gymmet, eller någon som nynnar med hörlurarna i öronen på busstationen. Musikens rytm har sedan tidernas begynnelse funnits med oss människor, våra hjärtslag eller fotsteg. Så länge människan lever, lever musiken i allra högsta grad.

Det ledande argumentet i frågan om musikens död är att folk anser att all dagens musik låter likadant och att den musikaliska evolutionen börjar finna sitt slut. Men detta argument är helt missvisande. Idag produceras musik till alla olika genrer på mer kreativa sätt än någonsin. Den teknologiska utvecklingen har dock en absolut inverkan på exponering av musiken. Tidigare fanns inte musikjättar som spotify eller itunes. Man gick till butiker och valde sin skiva eller platta. Där letar man efter sin typ av musik men ser samtidigt alla andra olika genrer och hör den typ av musik. Tekniken är ett tydligt hinder för att finna ny musik men kan även öppna nya möjligheter om man lyckas.

Som liten musiker blir det även svårare att få större spridning inom musikbranschen då ekonomin styr branschen och reklam vilket har blivit en essentiell del. En ett problem inom spridningen är de teknologiska algoritmerna som används för att styra just ditt utbud. Alla data som du anger när du skapar till exempel ett Spotify konto lagras och används för att styra just ditt utbud, tillsammans med sökningar och den musiken du har lyssnat på tidigare. Därför exponeras man oftast inte till ny musik eller andra genrer. Detta leder till en missvisande bild av musiken och man får oftast inte ta del av de kreativa, vackra låtar som finns där ute.

Topplistorna är en faktor som har stor påverkan på “musikens död”. All musik på topplistorna är snarlika. Men det beror inte på att evolutionen har tagit stopp. Det har alltid varit en och samma genre på topplistorna. Det var likadant 1980 då Michael Jackson, Queen, Paul McCartney och Elton John dominerade musikvärlden. Alltså kan man inte utgå från att låtarna på topplistorna i världen och i Sverige är lika varandra. Det finns fortfarande en viss variation på topplistorna. Men det som finns på dessa listor utgår ifrån popularitet i antalet “streams” och låtarnas popularitet är ju relativ till lyssnarna. Eftersom att musiken är en kulturell del av samhället så förändras den precis som kulturen. Det är därför dagens musik förmodligen inte är lika omtyckt som den musiken de växte upp med. Sedan finns det ju såklart äldre som gillar mer modern musik och yngre som föredrar föråldrad musik. Alltså är topplistorna inte ett tydligt svar på frågan och det är folket som har makten.

Det som skiljer dagens musik från tidigare generationer är den mycket mer generella och tydliga strukturen på en låt. Dess längd och främst strukturen skiljer sig inte lika ofta då det är lättare att använda samma struktur med de nya elektroniska instrumenten. Med vers, brygga och refräng i samma ordning och samma instrument är det lätt hänt att vissa låtar låter likadant. I majoriteten av dagens finns det dock en stark differens gentemot andra låtar. Alla musiker har sina egna karakteristiska drag i sin musik och det är vad som gör musiken speciell, det finns inga ramar.

Innovativiteten inom musiken har under åren ökat och det fortsätter. För varje komposition som görs måste nästa person hitta ett nytt sätt att producera en låt med nya ljud eller röster. Alla musiker måste finna sitt egna unika sätt för att lyckas, det är betydligt svårare än att följa någon annans fotspår. Nya instrument och sätt att producera hela tiden och idag kan vi göra saker som vi inte kunde för 50 år sedan. Praktiskt taget kan man producera nästan vilket ljud som helst. Med de teknologier kan man simpelt producera en låt på 20 minuter på en dator och om man inte kan sjunga kan man använda program så det låter bra. Tekniken skapar nya möjligheter för musiker men också problem och beslutssvårigheter då man har alla världens instrument tillgängliga framför sig. Kreativiteten lever inom musiken till allra högsta grad!

Evolutionen har inte tagit slut och musiken är inte död. Generationsväxlingar och kulturella förändringar skapar missförstånd och konflikt, även inom musiken. Musiken är idag tillgänglig för alla olikt tidigare, exponering är större och den finns överallt. Musiken är inte död.